سالن اجلاس

کنفرانس - CIP- تشریفات.

سالن اجلاس

گنجایش سالن  برای تعداد 20 تا 25 نفر  می باشد .

یک میلیون و پانصد هزار تومان ( برای هر چهار ساعت) می باشد.

هزینه ساعت مازاد سیصد هزار تومان و پذیرایی میان وعده برای هر نفر پانزده هزار تومان می باشد.

 جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02144640781 و 02144641983 تماس حاصل فرمایید.