سالن همایش

سالن همایش  CIP  مهرآباد

سالن همایش 

هزینه ورودی سالن برای 4 ساعت مبلغ دو میلیون تومان می باشد و هزینه برای هر ساعت مازاد بیشتر از 4 ساعت مبلغ چهارصدر هزار تومان می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به صورت شبانه روزی با شماره های 

021-44641983   

021-44640781

تماس گرفته شود .

سالن تشریفات فرودگاه مهرآباد  ترمینال 1 می باشد .